VOORWAARDEN FOTOWEDSTRIJD

Met het insturen van je foto(s) ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Algemeen

 • Het betreft een éénmalige fotowedstrijd.
 • Sluitingsdatum voor het insturen van de foto(s) is 1 maart 2021
 • Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professionals), met uitzondering van bestuursleden van de stichting Bevrijdingsdans Festival, medewerkers aan het Bevrijdingsdans Festival en de Foto-expositie en medewerkers van Cameraland en de Fotofabriek
 • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd Dansen = Vrijheid ontvangt de Stichting Bevrijdingsdans Festival een onbeperkt, overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht tot exploitatie van de door de deelnemer ingestuurde foto’s, bijvoorbeeld in publicaties, websites en tentoonstellingen. Dit gebruiksrecht geldt voor alle (toekomstige) exploitatievormen en distributiemedia
 • Door het leveren/uploaden van de foto(’s) verklaart de deelnemer te beschikken over de auteursrechten welke rusten op de foto(‘s). De deelnemer zal Stichting Bevrijdingsdans Festival vrijwaren en volledig schadeloos stellen tegen alle aanspraken en claims van derden die verband houden met de exploitatie van de ingestuurde foto(’s).

Voorwaarden

 • Er mogen max. 2 foto’s worden ingezonden per deelnemer
 • De foto(s) moet het thema Dansen = Vrijheid verbeelden
 • Ingezonden foto’s zijn maximaal 5 jaar geleden genomen
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan
 • De foto’s mogen geen beeldmerk of handtekening bevatten
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht
 • De Stichting Bevrijdingsdans Festival is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrecht houder is van de ingestuurde foto(s)
 • De inzender geeft de Stichting Bevrijdingsdans Festival d.m.v. inzenden toestemming om de foto(s) ten toon te stellen op de foto-expositie Dansen = Vrijheid, op hun website, Socialmedia Kanalen en/of andere media kanalen te publiceren (print en online)

Winnaars

 • Een vakjury beoordeeld alle inzendingen en nomineert 50 foto’s die tentoon worden gesteld in de foto-expositie tijdens het Bevrijdingsdans Festival op 5 mei 2021 op het Museumplein te Amsterdam. De fotografen van de 50 genomineerde foto’s worden hiervan medio april 2021 persoonlijk via de mail op de hoogte gesteld en de genomineerden worden via de website www.bevrijdingsdansfestival.nl/fotowedstrijd bekendgemaakt
 • De 3 winnende foto’s worden op 5 mei 2021 op het Bevrijdingsdans Festival door de jury bekend gemaakt en onthult. Het gaat om een 1ste, 2de en 3de plaats
 • De 3 winnaars worden tevens persoonlijk via de mail op de hoogte gesteld en via de website van het Bevrijdingsdans Festival
 • Prijzen worden bij de bekendmaking op 5 mei 2021 aan de winnaars uitgereikt. Indien zij hierbij niet aanwezig kunnen zijn, worden de prijzen hen toegezonden
 • De foto van de winnaar worden gepubliceerd binnen het netwerk van het Bevrijdingsdans Festival inclusief naamsvermelding en eventueel jury commentaar.
 • De winnaars ontvangen een prijs die beschikbaar wordt gesteld door Cameraland en de Stichting Bevrijdingsdans Festival
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Slotbepalingen

 • De Stichting Bevrijdingsdans Festival kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen
 • De Stichting Bevrijdingsdans Festival en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de fotowedstrijd Dansen = Vrijheid. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Bevrijdingsdans Festival
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden

Aansprakelijkheid
De Stichting Bevrijdingsdans Festival is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen